Začínáme vybírat registrační poplatek na další skautský rok. Částka je stejná jako minule, tedy 600 KčStále platí sleva pro sourozence. (nejstarší 600, ostatní 500). Registrační poplatek v sobě zahrnuje plošné pojištění Junáka, příspěvky na činnost Junáka, skautský časopis a jiné režijní náklady.

 
Termín splatnosti je stanoven na 31. prosince 2017. Oproti minulým rokům měníme způsob platby - peníze nyní posílejte prosím výhradně bezhotovostně na č.ú. 2200703084/2010. Do poznámky připište jméno dítěte nebo použijte variabilní symbol ve tvaru čísla dvacet a za něj prvních šest čísel z rodného čísla dítěte - stejný systém používáme na přihláškách na tábor ( Příklad VS: 20091115).
 
Děkujeme Vám za včasné odeslání registračního poplatku.
 
 

Hra O poklad hradeckých měšťanů se uskuteční 25.11.2017. Sraz bude ve 13:45 u kašny na Malém náměstí.

S sebou si prosím vezměte:

40Kč startovné

3ks papírových koulí (výroba na schůzce)
5ks prádelních kolíčků

baterku
psací potřeby

lepidlo

teplé oblečení

Předpokládaný konec hry je mezi 17:00-17:30 opět na Malém náměstí. Ze zkušenosti z předešlých ročníků se může hra mírně protáhnout, počítejte prosím i s případným zdržením.

Doprovod dětí na akci zajišťuje Vojtěch Petřík.

Termín tábora v roce 2018 je 30.6.-14.7.2018

 

Tomáš Parýzek

Vedoucí 20. oddílu

Datum

Druh akce

Místo  

Organizátor

30. 9. 2017

Cyklovýprava

NHK

Jakub Machek

Listopad 2017

Hra na starém městě (celohradecká skautská akce)

Malé náměstí HK

Vojtěch Petřík

22. - 23. 12. 2017

Vánoční přespání

Klubovna NHK

Vojtěch Petřík

2. - 4. 2. 2018

Zimní tábor

Bedřichov

Karel Petřík

 

Mladší vlčata (1. - 4. třída)

Rádci: Vojtěch Polanský, Pavouček (Jakub Machek), Tom (Jan Ležík) - Úterý 17:00

Starší vlčata (5. - 6. třída)

Rádci: Tuleň (Filip Machek), Dobby (Jan Falta), Vojta Drašner - Úterý 17:00

Skauti (7. - 9. třída)

Rádce: Vojtěch Petřík, Jan Domiter - Čtvrtek 17:00