Vlčata (1. - 4. třída)

Čtvrtek 17:00 - 18:30; Rádci: Jan Domiter, Tom (Jan Ležík) 

Skauti (5. - 6. třída)

Středa 17:30 - 19:00; Rádci: Ondřej Polanský, Dobby (Jan Falta), Vojta Drašner

Skauti (7. - 9. třída)

Úterý 17:00 - 18:30; Rádci: Vojtěch Petřík, Pařez (Tomáš Parýzek)

 

Všechny schůzky začnou příští týden (tzn. od 10.9.2018). Primárně je rozdělení dle věku, nicméně jsou i výjimky z časovým důvodům.

V pondělí 3. 9. 2018 v 18 hod. se sejdeme v klubovně na NHK, abychom si domluvili konkretní termíny pravidelných schůzek.

 

Pro info: Termín letního tábora 2019 je 29.6.-13.7.2019 (tzn. prvních čtrnáct dní v červenci)

V pátek 29.6.2018 v 18:00 bude probíhat nakládání kufrů u klubovny. S sebou prosím vezměte nezbytnou zdravotní dokumentaci (kartička ZP, očkovací průkaz, "potvrzení o způsobilosti" od lékaře, "potvrzení o bezinfekčnosti" se vyplní při odevzdávání kufrů).
 
V sobotu 30.6.2018 ve 12:30 je sraz na Hlavním nádraží u knihkupectví. S sebou prosím dětem dejte pouze malý batůžek se svačinou. Na tábor se pojede v KROJI.
 
Příjezd z tábora je naplánován 14.7.2018 ve 13:00 na Hlavní nádraží. Poté se každý po vlastní ose přesuneme do klubovny, kde proběhne vyzvednutí kufrů.

V sobotu 21. dubna 2018 v 9 hodin se u novohradecké klubovny konají Svatojiřské závody.

S sebou:

•kroj


•svačinu, pití


Harmonogram závodu:

8.30 sraz organizačního týmu a šéfů kontrol

9:00 - 9:30 registrace hlídek

9:30 zahájení závodu

13 - 14 předpokládaný konec závodu

Disciplíny pro letošní rok:

- skauting

- první pomoc

- rébusy, šifry apod.

- mapa a hledání dopravního spojení

- balení batohu

- lukostřelba

- opičí dráha

- uzle

Hlídky startují v krojích.

Počítáme se 4 kategoriemi - vlčata, světlušky, skauti, skautky. Možná i pro RS&RG, pokud bude zájem a bude dostatek zájemců.