V pondělí 3. 9. 2018 v 18 hod. se sejdeme v klubovně na NHK, abychom si domluvili konkretní termíny pravidelných schůzek.

 

Pro info: Termín letního tábora 2019 je 29.6.-13.7.2019 (tzn. prvních čtrnáct dní v červenci)