Podzimní výprava se uskuteční dne 6.10.2018.

Začátek: 9:10 Nový Hradec Králové (konečná MHD)

Konec: cca 12:30 tamtéž

Délka trasy: 5,8 Km

Od konečné linky 1 a 2 se přesuneme na začátek planetární stezky (hvězdárna). Projdeme celou planetární stezku po až Neptun (Konečná 1,2).

Těšíme se na vás!

Datum

Druh akce

Místo  

Organizátor

6.10.2018

Výprava

 

Adam Beneš

Listopad 2018

Hra na starém městě (celohradecká skautská akce)

Malé náměstí HK

Vojtěch Petřík

21. - 22. 12. 2018

Vánoční přespání

Klubovna NHK

Vojtěch Petřík

31.1. - 3. 2. 2018

Zimní tábor

Bedřichov

Vojtěch Molnár

 

Vlčata (1. - 4. třída)

Čtvrtek 17:00 - 18:30; Rádci: Jan Domiter, Tom (Jan Ležík) 

Skauti (5. - 6. třída)

Středa 17:30 - 19:00; Rádci: Ondřej Polanský, Dobby (Jan Falta), Vojta Drašner

Skauti (7. - 9. třída)

Úterý 17:00 - 18:30; Rádci: Vojtěch Petřík, Pařez (Tomáš Parýzek)

 

Všechny schůzky začnou příští týden (tzn. od 10.9.2018). Primárně je rozdělení dle věku, nicméně jsou i výjimky z časovým důvodům.

V pondělí 3. 9. 2018 v 18 hod. se sejdeme v klubovně na NHK, abychom si domluvili konkretní termíny pravidelných schůzek.

 

Pro info: Termín letního tábora 2019 je 29.6.-13.7.2019 (tzn. prvních čtrnáct dní v červenci)

V pátek 29.6.2018 v 18:00 bude probíhat nakládání kufrů u klubovny. S sebou prosím vezměte nezbytnou zdravotní dokumentaci (kartička ZP, očkovací průkaz, "potvrzení o způsobilosti" od lékaře, "potvrzení o bezinfekčnosti" se vyplní při odevzdávání kufrů).
 
V sobotu 30.6.2018 ve 12:30 je sraz na Hlavním nádraží u knihkupectví. S sebou prosím dětem dejte pouze malý batůžek se svačinou. Na tábor se pojede v KROJI.
 
Příjezd z tábora je naplánován 14.7.2018 ve 13:00 na Hlavní nádraží. Poté se každý po vlastní ose přesuneme do klubovny, kde proběhne vyzvednutí kufrů.